Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1735
Title: Điều dưỡng cơ bản 1
Other Titles: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng; Mã số Đ34.Z01
Authors: Lê Thị Bình
Keywords: Mã học phần NR404 | Mã học phần NR473 | Mã học phần NR472 | Mã học phần NC211 | Mã học phần NR201, Y học | Điều dưỡng
Issue Date: 2018
Publisher: Giáo dục
Abstract: Nêu các vấn đề cơ sở chung về nghề nghiệp của điều dưỡng, sự phát triển của ngành, khoa học cơ bản, những vấn đề cần đáp ứng nhu cầu cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày của con người, đặc biệt là việc chăm sóc vệ sinh tại giường cho người bệnh
URI: http://172.16.0.6:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1735
Appears in Collections:Điều dưỡng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.002465- Dieu duong co ban 1_1.pdfGiới thiệu3.95 MBAdobe PDFView/Open
TVS.002465- Dieu duong co ban 1.pdf
  Restricted Access
Nội dung182.2 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.