Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1737
Title: Điều dưỡng cơ bản 2
Other Titles: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
Authors: Lê Thị Bình
Keywords: Mã học phần NR202 | Mã học phần NR413 | Mã học phần NR472 | Mã học phần NC211, Y học | Điều dưỡng
Issue Date: 2018
Publisher: Giáo dục
Abstract: Trình bày nội dung các kỹ thuật điều dưỡng, các kỹ thuật sơ cấp cứu chấn thương, các thủ thuật và phụ thầy thuốc một số thủ thuật chuyên sâu, một số thủ thuật khó để phù hợp với cử nhân điều dưỡng hằng ngày vẫn thực hiện
URI: http://172.16.0.6:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1737
Appears in Collections:Điều dưỡng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.002467- Dieu duong co ban 2_1.pdfGiới thiệu4.25 MBAdobe PDFView/Open
TVS.002467- Dieu duong co ban 2.pdf
  Restricted Access
Nội dung250.63 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.