Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/174
Title: Hóa sinh
Other Titles: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa
Authors: Nguyễn Nghiêm Luật
Keywords: Mã học phần NA162, Hóa sinh | Giáo trình | Y học
Issue Date: 2007
Publisher: Y học
Abstract: Nghiên cứu một số chỉ số hóa sinh máu và nước tiểu trẻ em bị bệnh biếu cổ địa phương được điều trị bằng lipiodol tại Thái Nguyên
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/174
Appears in Collections:Điều dưỡng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.000877- Hóa sinh GT.pdfGiới thiệu2.05 MBAdobe PDFView/Open
TVS.000877- Hóa sinh.pdf
  Restricted Access
Nội dung133.38 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.