Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1755
Title: Bài giảng Nhi khoa
Authors: Hoàng Thị Thanh
Keywords: Mã học phần NR474, Y học | Nhi khoa | Bài giảng
Issue Date: 2007
Publisher: Y học
Abstract: Trình bày kiến thức về nhi khoa đại cương; sơ sinh; cấp cứu - hồi sức; hô hấp; huyết học, thận - tiết niệu...
URI: http://172.16.0.6:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1755
Appears in Collections:Điều dưỡng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.002006- nhi khoa- ĐH Y Thai Binh_1.pdfGiới thiệu1.66 MBAdobe PDFView/Open
TVS.002006- nhi khoa- ĐH Y Thai Binh.pdf
  Restricted Access
Nội dung155.64 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.