Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1764
Title: Bài giảng Đạo đức y khoa
Authors: Hoàng Thị Thanh
Keywords: Mã học phần PH201,Đạo đức y học | Bài giảng
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Giới thiệu môn đạo đức y học và một số vấn đề cơ bản về đạo đức y học; các nguyên tắc đạo đức y học; quan hệ thày thuốc - bệnh nhân; bảo mật thông tin của người bệnh; sự chấp thuận của người bệnh; kỳ thị và phân biệt đối xử; đạo đức trong nghiên cứu lâm sàng và một số tình huống lâm sàng.
URI: http://172.16.0.6:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1764
Appears in Collections:Điều dưỡng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.002017 - dao duc y hoc- DH Thang Long_1.pdfGiới thiệu694.37 kBAdobe PDFView/Open
TVS.002017 - dao duc y hoc- DH Thang Long.pdf
  Restricted Access
Nội dung28.4 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.