Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1769
Title: Bài giảng kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng
Authors: Hoàng Thị Thanh
Keywords: Mã học phần MN503,Giao tiếp | Bài giảng | Điều dưỡng
Issue Date: 2020
Publisher: TLU
Abstract: Trong công tác chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng, cán bộ điều dưỡng thường xuyên giao tiếp với các đối tượng phục vụ khác nhau, nhưng giao tiếp tốt với các đối tượng phục vụ của ngành y không phải là kỹ năng sẵn có của hầu hết cán bộ y tế, vì thế yêu cầu mỗi cán bộ y tế phải có thời gian để thực hành, tự rút kinh nghiệm và nhìn nhận chính khả năng của mình để hoàn thiện kỹ năng giao tiếp với khách hàng. Đạt được kỹ năng giao tiếp tốt trong nghề nghiệp chuyên môn đòi hỏi mỗi cán bộ y tế phải biết quan sát, học hỏi và tự rèn luyện ngay từ khi mới vào trường y.
URI: http://172.16.0.6:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1769
Appears in Collections:Điều dưỡng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.002022 - ky nang giao tiep trong thuc hanh dieu duong_1.pdfGiới thiệu856.68 kBAdobe PDFView/Open
TVS.002022 - ky nang giao tiep trong thuc hanh dieu duong.pdf
  Restricted Access
Nội dung42.4 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.