Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1785
Title: Sinh lý bệnh và miễn dịch - Phần miễn dịch học
Other Titles: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa
Authors: Văn Đình Hoa
Keywords: Mã học phần NA205 | Mã học phần MN501, Kháng nguyên | Kháng thể | Miễn dịch | Sinh lý bệnh
Issue Date: 2011
Publisher: Y học
Abstract: Khái niệm về miễn dịch. Các cơ quan và tế bào tham gia quá trình miễn dịch. Phân tử MHC và sự trình diện kháng nguyên. Tế bào lympho T và đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào. Tế bào lympho B và đáp ứng miễn dịch dịch thể... Miễn dịch chống nhiễm vi sinh vật
URI: http://172.16.0.6:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1785
Appears in Collections:Điều dưỡng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.002043- Sinh ly benh va MD - Phan Mien Dich Hoc_1.pdfGiới thiệu440.9 kBAdobe PDFView/Open
TVS.002043- Sinh ly benh va MD - Phan Mien Dich Hoc.pdf
  Restricted Access
Nội dung21.7 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.