Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1930
Title: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH APE Việt Nam
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Kế toán)
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Advisor: Đoàn Thị Hồng Nhung
Keywords: A18328 | Kế toán | Bán hàng
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính. Chương 1:Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH APE Việt Nam. Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty này.
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1930
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.2428_1.pdfGiới thiệu3.63 MBAdobe PDFView/Open
LV.2428_2.pdf
  Restricted Access
Nội dung32.15 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.