Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2259
Title: Chăm sóc hệ thống dẫn lưu KEHR cho bệnh nhân sau mổ sỏi thận
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Advisor: Nguyễn Hoa Huyền
Keywords: A09645 | Chăm sóc | Mổ | Sỏi thận
Issue Date: 2010
Publisher: TLU
Abstract: Tầm quan trọng cuả việc chăm sóc hệ thống dẫn lưu Kehr. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ đặt dẫn lưu, cách chăm sóc và theo dõi hệ thống dẫn lưu Kehr
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2259
Appears in Collections:Các chuyên ngành khác

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.1493_1.pdfGiới thiệu1.32 MBAdobe PDFView/Open
LV.1493_2.pdf
  Restricted Access
Nội dung5.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.