Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2265
Title: Chăm sóc bệnh nhân trong một số thủ thuật xâm nhập qua nội soi phế quản ống mềm
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành Điều dưỡng - Hệ vừa học vừa làm)
Authors: Nguyễn Đắc Thành
Advisor: Nguyễn Đạo Tiến
Keywords: B00125 | Nội soi | Phế quản ống mềm | Thủ thuật
Issue Date: 2012
Publisher: TLU
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2265
Appears in Collections:Các chuyên ngành khác

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.1397_1.pdfGiới thiệu1.82 MBAdobe PDFView/Open
LV.1397_2.pdfNội dung8.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.