Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2312
Title: Giải pháp nâng cao chất lương hoạt động của bộ phận buồng ở khách sạn Pullman Hà Nội
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Authors: Nguyễn Quỳnh Anh
Advisor: TS. Trịnh Xuân Dũng
Keywords: Bộ phận buồng | Khách sạn Pullman | A21222
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Tìm hiểu về chất lượng dịch vụ phòng khách sạn. Tìm hiểu về bộ phận housekeeping của khách sạn. Phân tích quy trình phục vụ phòng và thực trạng phục vụ trong khách sạn .Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phòng.
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2312
Appears in Collections:Các chuyên ngành khác

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A21222_1.pdfGiới thiệu428.66 kBAdobe PDFView/Open
A21222.pdf
  Restricted Access
Nội dung1.76 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.