Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2315
Title: Thực trạng và các biện pháp quản trị nhân lực của Khách sạn Sahul Hà Nội
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị Dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Advisor: TS: Trịnh Xuân Dũng
Keywords: A22412 | Quản trị nhân lực | Khách sạn Sahul
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: Tìm hiểu công tác quản trị nhân lực trong Khách sạn Sahul Hà Nội cũng như đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại khách sạn góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2315
Appears in Collections:Các chuyên ngành khác

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A22412-TT.pdfGiới thiệu1.86 MBAdobe PDFView/Open
A22412.pdf
  Restricted Access
Nội dung1.32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.