Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2315
Nhan đề: Thực trạng và các biện pháp quản trị nhân lực của Khách sạn Sahul Hà Nội
Nhan đề khác: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị Dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Người hướng dẫn: TS: Trịnh Xuân Dũng
Từ khoá: A22412 | Quản trị nhân lực | Khách sạn Sahul
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: TLU
Tóm tắt: Tìm hiểu công tác quản trị nhân lực trong Khách sạn Sahul Hà Nội cũng như đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại khách sạn góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn
Định danh: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2315
Bộ sưu tập: Các chuyên ngành khác

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
A22412-TT.pdfGiới thiệu1.86 MBAdobe PDFXem/Tải về
A22412.pdf
  Giới hạn truy cập
Nội dung1.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.