Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2395
Title: Thực trạng và giải pháp phát triển điểm đến Vân Đồn, Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Authors: Lê Mạnh Dũng
Advisor: TS. Trịnh Xuân Dũng
Keywords: Phát triển điểm đến | Du lịch | Vân Đồn | A27113
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu tìm hiểu thực trạng phát triển điểm đến Vân Đồn những thuận lợi và hạn chế . Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm phát triển du lịch tại huyện đảo Vân Đồn
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2395
Appears in Collections:Các chuyên ngành khác

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A27113_1.pdfGiới thiệu352.36 kBAdobe PDFView/Open
A27113.pdf
  Restricted Access
Nội dung730.46 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.