Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2416
Title: Du lịch chữa bệnh bằng nước khoáng tại khách sạn Công Đoàn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Authors: Vũ Thu Thảo
Advisor: TS. Trịnh Xuân Dũng
Keywords: Du lịch chữa bệnh | Chữa bệnh bằng nước khoáng | Khách sạn Công Đoàn | A27628
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Nghiên cứi thực trạng hoạt động khai thác các loại hình du lịch nước khoáng tại Kim Bôi. Đề ra các kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch nước khoáng tại khách sạn Công Đoàn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2416
Appears in Collections:Các chuyên ngành khác

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A27628_1.pdfGiới thiệu322.95 kBAdobe PDFView/Open
A27628.pdf
  Restricted Access
Nội dung1.26 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.