Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2437
Title: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý điểm đến du lịch Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Authors: Vũ Duy Khánh
Advisor: TS: Trịnh Xuân Dũng
Keywords: A28130 | công tác quản lý | du lịch Hương Sơn
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Cơ sở lý luận chung về điểm đến du lịch và công tác quản lý du lịch. Thực trạng công tác quản lý điểm đến du lịch Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động du lịch tại Hương Sơn.
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2437
Appears in Collections:Các chuyên ngành khác

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A28130_1.pdfGiới thiệu323.34 kBAdobe PDFView/Open
A28130.pdfNội dung1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.