Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2485
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Ba Đình
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân Hàng
Authors: Đào Văn Tùng
Advisor: Trần Thị Thùy Linh
Keywords: A18089 | Ngân hàng | Quản trị | Tín dụng
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2485
Appears in Collections:Các chuyên ngành khác

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.1879_1.pdfGiới thiệu2.56 MBAdobe PDFView/Open
LV.1879_2.pdf
  Restricted Access
Nội dung29.68 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.