Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2547
Title: Thực trạng hoạt động thẩm định giá bất động sản tại Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính
Authors: Nguyễn Thu Trang
Advisor: Ngô Thị Quyên
Keywords: A21799 | Thực trạng | Thẩm định | Giá bất đông sản | Quản lý nợ
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Thiết lập cơ sở lý luận, hệ thống hóa quy trình và các phương pháp chủ yếu xác định giá trị bất động sản. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động thẩm định giá bất động sản tại Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội. Đưa ra các giải pháp hoàn thiện
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2547
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.3512_1.pdfGiới thiệu2.88 MBAdobe PDFView/Open
LV.3512_2.pdf
  Restricted Access
Nội dung31.69 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.