Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2733
Title: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, yếu tố nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới sau phẫu thuật chấn thương chỉnh hình
Authors: Bùi Mỹ Hạnh
Keywords: huyết khối tĩnh mạch sâu;huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới;phẫu thuật chỉnh hình
Issue Date: 2019
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 121 (5);
Abstract: Nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phân tích các yếu tố nguy cơ đối với huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới (HKTMSCD) sau phẫu thuật chỉnh hình
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2733
Appears in Collections:Lĩnh vực Khoa học sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BB.0000005.PDF
  Restricted Access
229.71 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.