Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2855
Title: Ứng dụng thang điểm caprini hiệu chỉnh trong đánh giá nguy cơ huyết khối tĩnh mạch trên người bệnh phẫu thuật mạch máu
Authors: Bùi Mỹ Hạnh
Đoàn Quốc Hưng
Hoàng Thị Hồng Xuyến
Keywords: Huyết khối tĩnh mạch;điểm Caprini phẫu thuật mạch máu;yếu tố nguy cơ
Issue Date: 2019
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 122 (6);
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ và nguy cơ HKTM sau phẫu thuật mạch máu theo nhóm điểm Caprini và các yếu tố nguy cơ HKTM thông qua hệ thống thang điểm Caprini hiệu chỉnh
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2855
Appears in Collections:Lĩnh vực Khoa học sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BB.0000027.PDF
  Restricted Access
254.45 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.