Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2970
Title: Kết quả bước đầu triển khai hệ thống báo cáo sự cố y khoa tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí giai đoạn 2013-2018
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Trần Viết Tiệp
Nguyễn Thi Trang Nhung
Keywords: Báo cáo sự cố y khoa;Hệ thống báo cáo sự cố;Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí,
Issue Date: 2019
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 123 (7);
Abstract: Nghiên cứu này mô tả phân bố sự cố y khoa được nhân viên y tế bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí báo cáo trong giai đoạn triển khai hệ thống báo cáo sự cố (2013 - 2018). Kết quả cho thấy trong 6 năm có 2311 sự cố y khoa được báo cáo. Số sự báo cáo tăng lên từ 1 năm 2013 lên 1380 năm 2018
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2970
Appears in Collections:Lĩnh vực Khoa học sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BB.0000059.PDF
  Restricted Access
290.67 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.