Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/3061
Title: Bài giảng nhận định thể chất và sức khỏe
Other Titles: Dùng cho học viên cao học Điều dưỡng
Authors: Hoàng Thị Thanh
Keywords: Mã học phần MN503 | Điều dưỡng | Thể chất | Sức khỏe
Issue Date: 2020
Publisher: TLU
Abstract: Bao gồm nội dung khai thác tiền sử, bệnh sử và khám thể lực người bệnh.Qua đó, điều dưỡng lượng giá các dữ liệu thu thập được từ một cá thể và đưa ra chẩn đoán chăm sóc có giá trị về sức khỏe để lập kế hoạch chăm sóc.
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/3061
Appears in Collections:Điều dưỡng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.002070 - bai giang nhan dinh the chat va sk.pdf
  Restricted Access
Nội dung16.67 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.