Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/316
Title: Quản trị học trong xu thế hội nhập
Other Titles: Những vấn đề cốt yếu của quản trị - Essentials of management
Authors: Lưu Đan Thọ
Keywords: Mã học phần BA102, Quản trị học | Hội nhập | Quản lý
Issue Date: 2016
Publisher: Tài chính
Abstract: Trình bày những vấn đề cơ bản của quản trị học: Nhiệm vụ, tính chất, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, quyết định, hoạch định. Hệ thống kiến thức tổng hợp về quản lí: Lịch sử phát triển, truyền thông, đạo đức và một số tình huống cụ thể thường gặp trong quản lí
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/316
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.001528- Quan tri hoc trong xu the hoi nhap_1.pdfGiới thiệu12.98 MBAdobe PDFView/Open
TVS.001528- Quan tri hoc trong xu the hoi nhap.pdf
  Restricted Access
Nội dung411.77 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.