Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/322
Title: Lập kế hoạch và khởi sự kinh doanh
Authors: Lưu Đan Thọ
Keywords: Mã học phần BA331, Lập kế hoạch | Khởi sự kinh doanh | Marketing ứng dụng
Issue Date: 2016
Publisher: Tài chính
Abstract: Bạn đọc hiểu rõ nên khởi sự kinh doanh thế nào. Hiểu rõ việc thực hiện lập và mục tiêu của khởi sự kinh doanh.Hiểu được sự cần thiết phải làm việc với các nhà tư vấn và hỗ trợ tài chính. Hiểu được tầm quan trọng và ứng dụng cùa marketing và bán hàng cũng như quản trị tài chính và thuế.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/322
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.001465- Lap ke hoach va khoi su kinh doanh_1.pdfGiới thiệu8.83 MBAdobe PDFView/Open
TVS.001465- Lap ke hoach va khoi su kinh doanh.pdf
  Restricted Access
Nội dung163.5 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.