Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/333
Title: Nguyên lý 80/20
Other Titles: Bí quyết làm ít được nhiều
Authors: Richard Koch
Other Authors: Lê Nguyễn Minh Thọ
Keywords: Mã học phần BA327, Kinh doanh | Bí quyết thành công
Issue Date: 2018
Abstract: Phân tích và hướng dẫn cách áp dụng nguyên lý 80/20 để nâng cao hiệu năng công việc với một lượng thật ít công sức và thời gian, nguồn lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh để làm giàu.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/333
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.000859- GT. Bí quyết làm ít được nhiều_1.pdfGiới thiệu689.19 kBAdobe PDFView/Open
TVS.000859- GT. Bí quyết làm ít được nhiều.pdf
  Restricted Access
Nội dung109.09 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.