Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/3485
Title: Giá trị của cắt lớp vi tính trong chẩn đoán chấn thương ruột non và mạc treo
Authors: Phạm Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Duy Hùng
Nguyễn Đình Tuấn
Keywords: Cắt lớp vi tính;chấn thương ruột non và mạc treo
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 128 (4);
Abstract: Từ tháng 06/2019 đến 03/2020, 41 bệnh nhân với lâm sàng nghi ngờ chấn thương ruột non và mạc treo, được chụp cắt lớp vi tính (CLVT) 16 dãy và phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được đưa vào nghiên cứu. Các dấu hiệu hình ảnh trên CLVT được mô tả, đối chiếu phẫu thuật (PT), từ đó đánh giá giá trị của CLVT trong chẩn đoán chấn thương ruột non và mạc treo, vai trò của CLVT với chỉ định PT.
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/3485
Appears in Collections:Lĩnh vực Khoa học sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BB.0000153.pdf
  Restricted Access
523.14 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.