Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/3488
Title: Giá trị của cắt lớp vi tính trong dự đoán thiếu hụt thần kinh ốc tai ở bệnh nhân điếc tiếp nhận bẩm sinh
Authors: Nguyễn Phương Loan
Lê Duy Chung
Nguyễn Duy Hùng
Keywords: Điếc tiếp nhận bẩm sinh;thiếu hụt thần kinh ốc tai
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 128 (4);
Abstract: Nghiên cứu giá trị của cắt lớp vi tính (CLVT) trong dự đoán thiếu hụt thần kinh (TK) ốc tai ở bệnh nhân điếc tiếp nhận bẩm sinh (ĐTNBS). Mô tả cắt ngang 68 tai thiếu hụt TK ốc tai và 212 tai TK bình thường ở 145 bệnh nhân chẩn đoán lâm sàng ĐTNBS, có chụp CLVT và cộng hưởng từ (CHT) xương thái dương. Tiến hành đo đường kính ngang (ĐKN) và đường kính trên dưới (ĐKTD) của ống tai trong (OTT) và hố ốc tai (HOT) trên CLVT, từ đó tìm ngưỡng chẩn đoán thiếu hụt TK ốc tai so với CHT. Kết quả cho thấy đánh giá OTT và HOT có giá trị cao trong chẩn đoán thiếu hụt TK ốc tai. Độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự báo dương tính và âm tính, độ chính xác của từng ngưỡng đo là: ĐKN HOT ≤ 1,55 mm (89%, 87%, 96%, 67%, 89%), ĐKTD HOT ≤ 1,55 mm (99%, 79%, 95%, 95%, 95%), ĐKN OTT ≤ 3,45 mm (89%, 52%, 87%, 57%, 81%), ĐKTD OTT ≤ 3,65 mm (85%, 61%, 89%, 54%, 80%)
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/3488
Appears in Collections:Lĩnh vực Khoa học sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BB.0000156.pdf
  Restricted Access
399.47 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.