Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/367
Title: Marketing dịch vụ hiện đại
Other Titles: Lý thuyết tình huống ứng dụng của các công ty Việt nam
Authors: Lưu Đan Thọ
Keywords: Mã học phần MK333, Marketing | Dịch vụ
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Kinh tế Quốc dân
Abstract: Cuốn sách đi sâu vào phân tích, lý giải từng khái niệm từng lý thuyết để làm sáng tỏ vấn đề, trình bày về lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn của nghệ thuật marketing và quản trị dịch vụ các công ty đang hoạt động trên thị trường Việt nam giúp cho bạn đọc có cái nhìn tổng hợp về những vấn đề căn bản marketing dịch vụ.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/367
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.001539- Marketing dich vu hien dai_1.pdfGiới thiệu9.12 MBAdobe PDFView/Open
TVS.001539- Marketing dich vu hien dai.pdf
  Restricted Access
Nội dung210.51 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.