Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/3696
Title: Vai trò của cắt lớp vi tính trong đánh giá tổn thương tá tràng do chấn thương
Authors: Nguyễn Duy Hùng
Vương Kim Ngân
Keywords: chấn thương tá tràng;cắt lớp vi tính
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 130 (6);
Abstract: Đánh giá vai trò chẩn đoán và xác định hình thái chấn thương của cắt lớp vi tính trong chấn thương tá tràng. Phương pháp hồi cứu trên 16 bệnh nhân chụp cắt lớp vi tính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có các dấu hiệu gợi ý chấn thương tá tràng từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019. Tổn thương trên phim chụp được mô tả và đối chiếu với kết quả phẫu thuật để đưa ra giá trị của cắt lớp vi tính. Kết quả: mất liên tục thành tá tràng, khí tự do ổ bụng, khí sau phúc mạc, tụ máu trong thành tá tràng có độ đặc hiệu cao 100%. Dấu hiệu dày thành tá tràng và thay đổi tính chất ngấm thuốc của thành tá tràng có độ nhạy cao 92,86% và 85,71%, độ đặc hiệu thấp. Dày thành, thay đổi tính chất ngấm thuốc tá tràng gặp ở 2 hình thái chấn thương tá tràng có thủng và không thủng. Kết luận: Mất liên tục thành tá tràng, khí tự do khoang sau phúc mạc, ổ bụng có độ đặc hiệu và giá trị chẩn đoán chính xác cao, là dấu hiệu chỉ điểm có thủng tá tràng
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/3696
Appears in Collections:Lĩnh vực Khoa học sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BB.0000228.pdf
  Restricted Access
258.84 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.