Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/387
Title: Giáo trình kinh tế quốc tế
Authors: Đỗ Đức Bình
Ngô Thị Tuyết Mai
Keywords: Mã học phần EC316, Kinh tế thế giới | Giáo trình
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Kinh tế Quốc dân
Abstract: Trình bày những vấn đề chung về kinh tế quốc tế, quan hệ thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, cán cân thanh toán và thị trường tiền tệ quốc tế, liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/387
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.001399- Giao trinh kinh te quoc te_1.pdfGiới thiệu5.18 MBAdobe PDFView/Open
TVS.001399- Giao trinh kinh te quoc te.pdf
  Restricted Access
Nội dung193.77 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.