Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/3906
Title: Phân tích tác động của chất lượng dịch vụ và trách nhiện xã hội tới sự hài lòng khách hàng của một số siêu thị kinh doanh tổng hợp tại Hà Nội
Authors: NCS.Ths. Lê Huyền Trang
Ths. Nguyễn Thị Liên Hương
Keywords: Trách nhiệm xã hội (CSR) | Chất lượng dịch vụ | Sự hài lòng | Siêu thị kinh doanh tổng hợp
Issue Date: 2018
Publisher: Kỷ yếu hội thảo quốc gia
Abstract: Theo báo cáo của RNCOS [14] “Ngành bán lẻ của Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn ngành bán lẻ của các nền kinh tế khác trên toàn cầu, ngoại trừ Ấn Độ và Trung Quốc”. Tăng trưởng mạnh, cạnh tranh gay gắt là một trong những nguyên nhân các doanh nghiệp trong lĩnh vực này luôn cố gắng làm hài lòng khách hàng của mình. Do vậy, nghiên cứu này được tiến hành để xem xét tác động của trách nhiệm xã hội và chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng của họ tại siêu thị kinh doanh tổng hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy trách nhiệm xã hội và chất lượng dịch vụ có tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng.
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/3906
Appears in Collections:Kỷ yếu khoa họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.