Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/4086
Title: Đánh giá kết quả bước đầu can thiệp dinh dưỡng cho các bệnh nhân điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện Bưu Điện
Authors: Dương Vương Trung
Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Minh Trang
Keywords: Hồi sức cấp cứu;can thiệp dinh dưỡng
Issue Date: 2021
Publisher: Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long
Series/Report no.: A1 (1);104-110
Abstract: Nghiên cứu mô tả tình trạng dinh dưỡng người bệnh nhập viện và đánh giá bước đầu kết quả can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh có nguy cơ dinh dưỡng cao triều trị tại khoa hồi sức cấp cứu
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/4086
Appears in Collections:Tạp chí Thăng Long

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TCTL.0000011.pdf3.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.