Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/4093
Nhan đề: Tác động của suy giảm mức sinh đến sự phát triển bền vững của Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Đình Cử
Từ khoá: phát triển bền vững;mức sinh giảm
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long
Tùng thư/Số báo cáo: A1 (1);185-194
Tóm tắt: Bài viết chỉ ra rằng: mức sinh giảm làm thay đổi tình trạng dân số Việt Nam, tác động đến sự phát triển của đất nước theo hai hướng mang lại cơ hội và thách thức...
Định danh: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/4093
Bộ sưu tập: Tạp chí Thăng Long

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TCTL.0000017.pdf8.2 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.