Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/410
Title: Giáo trình tâm lý trong kinh doanh du lịch
Authors: Trịnh Xuân Dũng
Keywords: Giáo trình | Tâm lý | Kinh doanh du lịch
Issue Date: 2016
Abstract: Môn “Tâm lý kinh doanh du lịch” là môn kiến thức ngành trong chương trình đào tạo cử nhân du lịch. Môn học giúp cho sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về tâm lý học và tâm lý xã hội học để ứng dụng vào quá trình phục vụ khách du lịch. Tâm lý học ứng dụng vào kinh doanh và đặc biệt kinh doanh du lịch là một vấn đề rộng lớn, phức tạp, nhưng cũng rất có ích cho mọi người, nhất là những người làm trong lĩnh vực dịch vụ. Vì vậy, môn học chỉ trang bị cho sinh viên phương pháp nghiên cứu, phương pháp tự đọc và tự quan sát để bổ sung kiến thức của mình.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/410
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.000007- Sách-tâm-lý-kinh-doanh-du-lịch-TT.pdfGiới thiệu1.21 MBAdobe PDFView/Open
TVS.000007- Sách-tâm-lý-kinh-doanh-du-lịch.pdf
  Restricted Access
Nội dung1.1 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.