Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/443
Title: Tập bài giảng tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến du lịch
Authors: Trịnh Xuân Dũng
Keywords: Tuyên truyền | Quảng cáo | Xúc tiến du lịch | Bài giảng
Issue Date: 2016
Abstract: Với mục tiêu tập hợp những kiến thức cơ bản trong lý luận về công tác tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến du lịch làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, các doanh nghiệp du lịch, những chuyên gia làm công tác quảng cáo xúc tiến du lịch. Cuốn sách giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất về tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến du lịch từ những khái niệm, sự cần thiết, nguyên tắc, cách thức tuyên truyền quảng bá và xúc tiến, các phương tiện quảng cáo, cũng như những quy định của pháp luật ..v.v, sao cho đạt hiệu quả cao.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/443
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.001092- Sách-Tuyên-truyền-quảng-cáo-và-xúc-tiến-du-lịch-TT.pdfGiới thiệu1.2 MBAdobe PDFView/Open
TVS.001092- Sách-Tuyên-truyền-quảng-cáo-và-xúc-tiến-du-lịch.pdf
  Restricted Access
Nội dung919.61 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.