Please use this identifier to cite or link to this item: 172.16.0.6:8080/dspace/handle/TLU-123456789/445
Title: Tập bài giảng văn hóa ẩm thực Việt Nam
Authors: Trịnh Xuân Dũng
Keywords: Mã học phần AD204, Văn hóa | ẩm thực | Việt Nam | Bài giảng
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Giáo trình” Văn hóa và nghệ ẩm thực Việt Nam ” nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về ẩm thực, văn hóa và nghệ thuật ẩm thực, các loại đồ uống, dinh dưỡng và vệ sinh ăn uống để sinh viên có thể mở rộng kiến thức, ham mê nghiên cứu và vận dụng trong thực tế phục vụ không chỉ khách du lịch nước ngoài mà cả người dân trong nước.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/445
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.001167- Giao trinh Van hoa va Nghe thuat am thuc VN-TT.pdfGiới thiệu1.38 MBAdobe PDFView/Open
TVS.001167- Giao trinh Van hoa va Nghe thuat am thuc VN.pdf
  Restricted Access
Nội dung1.63 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.