Please use this identifier to cite or link to this item: 172.16.0.6:8080/dspace/handle/TLU-123456789/446
Title: Tập bài giảng quản trị kinh doanh điểm đến du lịch
Authors: Trịnh Xuân Dũng
Phạm Trần Thăng Long
Keywords: Du lịch | Điểm đến | Quản trị kinh doanh | Bài giảng
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Nhu cầu du lịch của con người luôn luôn hướng tới một điểm đến nhất định. Tại điểm đến, khách du lịch không chỉ được thỏa mãn các nhu cầu về vật chất mà còn được trải nghiệm nhiều vấn đề về phi vật chất cũng như có những xúc cảm đặc biệt và tạo ra những ấn tượng khó quên. Đó là sự hiếu khách và tôn trọng khách của người dân địa phương, chất lượng phục vụ của các cơ sở kinh doanh, những cảm xúc và ấn tượng sâu sắc về văn hóa bản địa gồm văn hóa vật thể và phi vật thế..v.v. Mặt khác, phát triển và quản lý tốt điểm đến du lịch sẽ đem lại nhiều lợi ích cho địa phương, đó là tạo ra nhiều việc làm cho cộng đồng dân cư, thúc đẩy các ngành khác phát triển, đặc biệt là những nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống; phát huy bản sắc văn hóa bản địa..v.v. “Sản phẩm du lịch” chủ yếu hình thành và được tiêu thụ tại các điểm đến và điểm tham quan du lịch. Xây dựng và quản lý tốt điểm đến du lịch sẽ tạo ra những sản phẩm độc đáo, khác biệt có sức cạnh tranh cao trên thị trường du lịch. Vì thế, sản phẩm du lịch luôn gắn liền với điểm đến du lịch. Xây dựng hình ảnh của điểm đến cũng như của đất nước, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các chương trình du lịch để thu hút khách, Chính vì vậy, để phát triển du lịch một cách bền vững các nước phát triển du lịch , đặc biệt Tổ chức du lịch thế giới đều nhấn mạnh đến việc quản lý điểm đến du lịch . Có thể nói vấn đề điểm đến và điểm tham quan du lịch là một vấn đề mới trong nghiên cứu lý luận và vân dụng trong thực tiễn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/446
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.001344- Giáo trình điểm đến du lịch-TT.pdfGiới thiệu1.67 MBAdobe PDFView/Open
TVS.001344- Giáo trình điểm đến du lịch.pdf
  Restricted Access
Nội dung1.52 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.