Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/447
Title: Tập bài giảng quản trị cung ứng các dịch vụ hoạt động lữ hành
Authors: Trịnh Xuân Dũng
Keywords: Hoạt động lữ hành | Quản trị cung ứng | Bài giảng
Issue Date: 2016
Abstract: Du lịch là một hoạt động mang tính liên ngành cao, kinh doanh du lịch cần rất nhiều doanh nghiệp thuộc các ngành trong nền kinh tế quốc dân cung ứng dịch vụ và hàng hóa để phục vụ khách du lịch. Ngay cả hoạt động kinh doanh lữ hành nếu không có các doanh nghiệp vận chuyển khách như hàng không,đường sắt, đường bộ, đường biển và đường sông cung ứng dịch vụ sẽ không thể phát triển. Khái niệm chuỗi cung ứng được các ngành nghiên cứu và từng bước vận dụng để phát triển, trong khi đó ngành du lịch Việt Nam chưa được đề cập. Chuỗi cung ứng dịch vụ nói chung và cung ứng dịch vụ cho hoạt động lữ hành nói riêng là một vấn đề mới.Hoạt động lữ hành cần liên kết với các cơ sở cung ứng dịch vụ và hàng hóa để xây dựng các chương trình du lịch đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ cho hoạt động lữ hành là một vấn đề phức tạp, vì nó liên quan đến chất lượng của các chương trình du lịch. Quan hệ giữa doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị cung ứng dịch vụ và hàng hóa không chỉ bằng hợp đồng kinh tế mà cần có những tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá chất lượng của các dịch vụ nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ đạt chất lượng cao. Nhận thấy ngành du lịch Việt Nam luôn có khẩu hiệu”nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm du lịch” nhưng chưa có tài liệu nào nghiên cứu về chuỗi cung ứng các dịch vụ cho hoạt động lữ hành. Vì thế chúng tôi mạnh dạn viết giáo trình”Quản trị cung ứng các dịch vụ cho hoạt động lữ hành” dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên học tập và nghiên cứu về du lịch. Cuốn giáo trình có thể làm tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực du lịch cũng như các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, hàng hóa cho khách du lịch và những người quan tâm.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/447
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.001345- Giáo trình quản trị cung ứng dịch vụ lữ hành-TT.pdfGiới thiệu946.01 kBAdobe PDFView/Open
TVS.001345- Giáo trình quản trị cung ứng dịch vụ lữ hành.pdf
  Restricted Access
Nội dung1.63 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.