Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/448
Title: Tập bài giảng quản trị kinh doanh khách sạn
Authors: Trịnh Xuân Dũng
Keywords: Bài giảng | Quản trị kinh doanh | Khách sạn
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Quản trị kinh doanh khách là một vấn đề lớn, mỗi người có cách nhìn nhận, nghiên cứu từ các góc độ khác nhau, nhưng với cuốn giáo trình này chúng tôi chủ yếu tập trung vào yếu tố con người, trong đó bao gồm khách đến nghỉ tại khách sạn và người phục vụ trong khách sạn, người quản lý khách sạn.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/448
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.001346- Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn-TT.pdfGiới thiệu1.29 MBAdobe PDFView/Open
TVS.001346- Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn.pdf
  Restricted Access
Nội dung1.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.