Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/450
Title: Tập bài giảng tổ chức và quản lý du lịch
Authors: Trịnh Xuân Dũng
Keywords: Quản lý du lịch | Tổ chức du lịch | Bài giảng
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Du lịch là một hoạt động phát triển mạnh mẽ từ những năm 1950 do nhiều yếu tố tác động và thúc đẩy sự phát triển. Trước hết, sau chiến tranh thế giới lần thứ II, các nước đã tập trung vào việc phát triển kinh tế, việc ứng dụng các thành tựu khoa học-kỹ thuật vào hầu hết các ngành sản xuất đã đem lại hàng hóa dồi dào,, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận chuyển. Kinh tế phát triển đem lại cho con người thu nhập cao, thời gian nhàn rỗi nhiều và nhu cầu của con người về nghỉ dưỡng, tham quan du lịch mở rộng nhận thức về thế giới chung quanh và tái hồi sức lao động ngày càng tăng. Trong điều kiện hòa bình, không còn chiến tranh, số lượng người đi du lịch trong nước và nước ngoài không ngừng phát triển....
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/450
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.001348- Giáo trình Tổ chức và quản lý du lịch-TT.pdfGiới thiệu1.26 MBAdobe PDFView/Open
TVS.001348- Giáo trình Tổ chức và quản lý du lịch.pdf
  Restricted Access
Nội dung1.44 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.