Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/486
Title: Thực trạng và mức độ bền vững của Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã tại huyện Hoài Đức, Hà Nội năm 2017.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Hoàng Thị Thanh
Advisor: PGS.TS: Nguyễn Bạch Ngọc
Keywords: Bộ tiêu chí Quốc gia | Y tế xã tại huyện Hoài Đức | C00647
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã của 20 trạm y tế xã, thị trấn tại huyện Hoài Đức, Hà Nội năm 2018. Đánh giá của cán bộ y tế về mức độ bền vững của kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đối với huyện Hoài Đức
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/486
Appears in Collections:Luận văn cao học (Điều dưỡng, Công tác xã hội, Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện và chuyên ngành Dinh dưỡng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.650-TT.pdfGiới thiệu1.59 MBAdobe PDFView/Open
LVCH.650-ND.pdf
  Restricted Access
Nội dung916.04 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.