Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/594
Title: Thực trạng thực hiện điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại huyện Ba Vì, Hà nội, năm 2019.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Vũ Hồng Giang
Advisor: TS.Phạm Duy Tường
Keywords: Y tế công cộng | An toàn thực phẩm
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: - Đánh giá thực trạng thực hiện điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tại huyện Ba Vì, Hà Nội năm 2019. - Phân tích một số yếu tố liên quan đến việc thực hiện điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố được nghiên cứu.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/594
Appears in Collections:Luận văn cao học (Điều dưỡng, Công tác xã hội, Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện và chuyên ngành Dinh dưỡng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.01077- C01137- Vu Hong Giang_1.pdfGiới thiệu502.27 kBAdobe PDFView/Open
LVCH.01077- C01137- Vu Hong Giang.pdf
  Restricted Access
Nội dung1.58 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.