Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/600
Title: Kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của người chế biến tại bếp ăn các trường mầm non, tiểu học thành phố Ninh Bình, năm 2019 và một số yếu tố liên quan
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Vũ Thị Hòa
Advisor: TS. Cao Thị Hoa
Keywords: Y tế công cộng | An toàn thực phẩm
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: - Đánh giá thực trạng, thực hành về an toàn thực phẩm của người chế biến tại bếp ăn tập thể các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Ninh Bình, năm 2019. - Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của người chế biến thực phẩm tại địa điểm nghiên cứu.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/600
Appears in Collections:Luận văn cao học (Điều dưỡng, Công tác xã hội, Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện và chuyên ngành Dinh dưỡng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.01097- C01063- Vu Thi Hoa_1.pdfGiới thiệu514.92 kBAdobe PDFView/Open
LVCH.01097- C01063- Vu Thi Hoa.pdf
  Restricted Access
Nội dung2.12 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.