Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/608
Title: Kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm và một số yếu tố liên quan của người kinh doanh thức ăn đường phố tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương năm 2020.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Phạm Đình Hanh
Advisor: TS.Nguyễn Minh Quân
Keywords: Y tế công cộng | An toàn thực phẩm
Issue Date: 2020
Publisher: TLU
Abstract: - Đánh giá kiến thức, thực hành về an toàn giao thực phẩm của người kinh doanh thức ăn đường phố tại Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương năm 2020. - Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức thực hành về an toàn giao thực phẩm của người kinh doanh thức ăn đường phố được nghiên cứu.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/608
Appears in Collections:Luận văn cao học (Điều dưỡng, Công tác xã hội, Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện và chuyên ngành Dinh dưỡng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.01106- C01402- Pham Dinh Hanh_1.pdfGiới thiệu646.77 kBAdobe PDFView/Open
LVCH.01106- C01402- Pham Dinh Hanh.pdf
  Restricted Access
Nội dung1.98 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.