Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/619
Title: Điều kiện an toàn thực phẩm và một số yếu tố liên quan đến kiến thức - thực hành an toàn thực phẩm của người chế biến tại bếp tập thể trường tiểu học quận Nam Từ Liêm, Hà nội, năm 2019.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Đỗ Ngọc Chi
Advisor: TS.Phạm Duy Tường
Keywords: Y tế công cộng | An toàn thực phẩm
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: - Đánh giá thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường tiểu học quận Nam Từ Liêm, Hà nội, năm 2019. - Đánh giá kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của người chế biến tại bếp ăn tập thể được nghiên cứu. - Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của người chế biến tại bếp ăn tập thể được nghiên cứu.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/619
Appears in Collections:Luận văn cao học (Điều dưỡng, Công tác xã hội, Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện và chuyên ngành Dinh dưỡng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.01125- C01133- Do Ngoc Chi_1.pdfGiới thiệu418.97 kBAdobe PDFView/Open
LVCH.01125- C01133- Do Ngoc Chi.pdf
  Restricted Access
Nội dung1.48 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.