Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/675
Title: Tăng cường thu hút vốn đầu tư trược tiếp nước ngoài vào tỉnh Hải Dương
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh)
Authors: Phạm Mạnh Hùng
Advisor: TS. Nguyễn Thị Thúy
Keywords: Thu hút | Vốn đầu tư | Hải dương | C00199
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận có tính khoa học đối với hoạt động thu hút vốn FDI vào địa phương. Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hải Dương
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/675
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.205-TT.pdfGiới thiệu2.74 MBAdobe PDFView/Open
LVCH.205.pdf
  Restricted Access
Nội dung32.03 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.