Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/686
Title: Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh)
Authors: Phan Việt Anh
Advisor: TS. Phạm Huy Vinh
Keywords: Hoạt động cho vay | Khách hàng cá nhân | C00163
Issue Date: 2017
Publisher: TLU
Abstract: BIDV - Chi nhánh Hải Dương là chi nhánh cấp 1 trực thuộc hệ thống BIDV, là một trong những NHTM lớn của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên trong mấy năm qua, hoạt động cho vay của BIDV - Chi nhánh Hải Dương chưa thực sự mở rộng về quy mô, loại hình dịch vụ và hiệu quả kinh doanh so với các NHTM khác trên địa bàn. Mặc dù đã có sự cải thiện quy trình, quy chế cho vay phù hợp nhu cầu người dân, bảo đảm an toàn tín dụng nhưng hiện tại về chính sách cũng như quy chế cho vay vẫn còn tồn tại những hạn chế ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng cho vay KHCN, nhất là trong điều kiện cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại ở mảng bán lẻ. Vì vậy, vấn đề đánh giá lại toàn diện thực trạng hoạt động cho vay KHCN, làm rõ những kết quả, hạn chế, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế làm cơ sở cho việc đề xuất những chính sách và giải pháp phát triển dịch vụ này là vấn đề có tính cấp bách với BIDV - Chi nhánh Hải Dương hiện nay.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/686
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.355-TT.pdfGiới thiệu6.65 MBAdobe PDFView/Open
LVCH.355.pdf
  Restricted Access
Nội dung37.26 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.