Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/804
Title: Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh Ninh Bình
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh)
Authors: Phạm Mạnh Hùng
Advisor: TS.Đào Hoàng Tuấn
Keywords: Hoạt động cho vay | Khách hàng cá nhân | Ngân hàng thương mại | C00909
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: - Nghiên cứu các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển hoạt động cho vay KHCN tại ngân hàng thương mại. - Phân tích thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của MB Ninh Bình. Hoạt động phát triển cho vay KHCN của MB Ninh Bình hiện nay như thế nào, đánh giá những ưu điểm và khuyết điểm còn tồn tại. - Đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay cá nhân tại MB Ninh Bình.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/804
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.698-TT.pdfGiới thiệu460.28 kBAdobe PDFView/Open
LVCH.698-ND.pdf
  Restricted Access
Nội dung960.54 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.