Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/806
Title: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh)
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Advisor: TS. Đồng Thị Hà
Keywords: Phát triển nông nghiệp | Ứng dụng công nghệ cao | Tỉnh Ninh Bình | C00951
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: - Hệ thống hóa một số cơ sở lý luận thực tiễn về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. - Đánh giá thực trạng của việc phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong ngành trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Ninh Bình hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy nhanh quá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Ninh Bình.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/806
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.700-TT.pdfGiới thiệu258.26 kBAdobe PDFView/Open
LVCH.700-ND.pdf
  Restricted Access
Nội dung849.81 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.