Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/826
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh)
Authors: Nguyễn Duy Hùng
Advisor: PGS.TS. Lưu Thị Hương
Keywords: Quản trị rủi ro | Rủi ro tín dụng | C00706
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. - Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long trong thời gian qua. - Đề xuất giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long trong thời gian tới.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/826
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.721-TT.pdfGiới thiệu556.14 kBAdobe PDFView/Open
LVCH.721-ND.pdf
  Restricted Access
Nội dung1.16 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.